TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Chương trình phục hồi kinh tế: Cần tính toán thật sát thực, đúng bản chất

Phát sóng 21:15 ngày 28/11/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Chính phủ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh COVID-19 với quy mô khoảng 800.000 tỷ đồng (gần 35 tỷ USD), gấp 3,5 lần gói hỗ trợ của Chính phủ năm 2021. Đây là chương trình phục hồi kinh tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nguồn tiền sẽ được huy động từ đâu để đem ra sử dụng đang là câu hỏi của khi nền kinh tế hai năm qua đã bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình TĐKT với chủ đề Chương trình phục hồi kinh tế: Cần tính toán thật sát thực, đúng bản chất

Thực hiện: