GIỜ THỨ 9

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:30 ngày 27/12/2014

Họa sĩ đặng Tin Tưởng triển lãm Sâp mù mây 2 - HS Phạm Luân trưng bày các tác phẩm mới - Brazil: triển lãm tranh của họa sĩ Wasily kandinsky - Ấn Độ chào mừng ngày lễ cộng hòa - Mỹ: chế tạo thành công Robot quái vật sáu chân - Kết thúc sự kiện Marathon challenge đầu tiên trên thế giới