TÂM CHẤN

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:00 ngày 26/12/2014

T1/2015 Vốn fdi đăng ký vào Việt Nam tăng mạnh - Công cụ tài chính phái sinh co dao hai lưỡi - Việt Nam xuất siêu 2,13 tỷ usd trong năm 2014 - tái cơ cấu nguồn lưc nội thuận lợi và thách thức - Trái phiếu tuần 10-23/1 kỳ hạn 5 năm được quan tâm - Huy động 775 tỷ đồng trái phiếu do ngân hàng chính sách xã hội phát hành