BỮA SÁNG DOANH NHÂN

Nguồn: SCTV8 - VITV
06:30 ngày 26/12/2014

Tổng dư nợ tín dụng TP HCM đầu T1/2015 tăng 1,9% - PDN: Năm 2014, doanh thu 210 tỷ đồng vượt 29% kế hoạch - Ô tô trường hải lãi hơn 3 300 tỷ đồng năm 2014, gấp 3 lần năm trước - TMX: Lãi trước thuế 9,84 tỷ đồng năm 2014, vượt kế hoạch năm