XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Xuất khẩu gạo đối mặt nhiều khó khăn

Nguồn: SCTV8 - VITV
09:30 ngày 25/01/2015

Năm 2014, XK gạo Việt Nam mặc dù giảm gần 1% về lượng nhưng tăng hơn 4% về giá trị so với năm 2013. Dự báo trong quý 1 và cả năm 2015 xuất khẩu gạo sẽ gặp khó khăn. Nhiều thay đổi trong chính sách của các thị trường nhập khẩu gạo tác động tới doanh nghiệp. Áp lực về thị trường, cạnh tranh về giá cả. Các DN sẽ xoay xở ra sao? Bộ Công Thương có những giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động XK gạo?