XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Hướng dẫn thi hành Luật PPP: Nhiều nội dung cần gỡ vướng

Phát sóng 19:45 ngày 24/10/2020

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP đã được ban hành và có hiệu lực từngày 1/1/2021 tạo một khuôn khổ pháp lý chung, có hiệu lực cao, lâu dài, ổn định hơn cho việc thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong phạm vi của Luật chưa thể quy định chi tiết một số nội dung. Để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) chủ trì nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. Bộ đang lấy ý kiến góp ý từ các chuyên gia, các nhà làm luật, cộng đồng doanh nghiệp để Hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư, tiệm cận dần với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam nhằm tạo môi trường thuận lợi, hấpdẫn để thu hút nhà đầu tư. Nghị định quy định chi tiết Luật này cần cụ thể theo hướng nào để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, hài hòa với lợi ích của Nhà nước?

Thực hiện: