TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021?

Phát sóng 21:15 ngày 24/01/2021

Dù năm 2021 chỉ vừa bắt đầu, song nhiều dự báo lạc quan về kinh tế Việt Nam tiếp tục được đưa ra. Như cả Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chứcTiền tệ quốc tế (IMF) đều có cái nhìn lạc quan về tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 sẽ đạt mức 6,5-6,8%, cao hơn cả mục tiêu mà Quốc hội đã quyết nghị (6,0%). Thậm chí, Chính phủ Việt Nam dường như còn đặt quyết tâm và sự quyết liệt hơn như thế ở mức tăng trưởng 6,5%.Mặc dù vậy vẫn còn nhiều yếu tố khó lường tác động tới tăng trưởng. Tất những vẫn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021? 

Thực hiện: