TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Hạn chế độc quyền sản xuất thức ăn chăn nuôi của DN ngoại

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 24/01/2015

65 thị phần sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước thuộc về các doanh nghiệp FDI - doanh nghiệp liên doanh. Trong khi đó, các doanh nghiệp vẫn đang chật vật tìm lối đi riêng, vì sao doanh nghiệp ngoại lại chiếm phần lớn sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước? Giải pháp nào để hạn chế sự thống trị của doanh nghiệp FDI - doanh nghiệp liên doanh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi?