BỮA SÁNG DOANH NHÂN

Nguồn: SCTV8 - VITV
06:30 ngày 22/12/2014

Mỹ: Lượng nhà khởi công xây mới trở lại trong tháng 12/2014 -ECB được dự báo sẽ bơm 1,1 nghìn tỷ Eero vào nền kinh tế để ngăn giảm phát - Tổng giám đốc IMF phản đối hy lạp thuuwong lượng các khoản nợ - PV OIL: Doanh thu đạt 65,3 nghìn tỷ đồng năm 2014 - LÁ:LNST năm 2014 đạt hơn 438,7 tỷ đồng