ĐỐI THOẠI

Kênh đầu tư nào cho năm 2015

Phát sóng 11:00 ngày 21/12/2014

Khách mời: Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch Công ty Luật Basico; GS. Đặng Hùng Võ - chuyên gia kinh tế; TS. Vũ Đình Ánh- chuyên gia kinh tế