ĐỐI THOẠI

Cần gói kích thích kinh tế có quy mô đủ lớn?

Phát sóng 19:45 ngày 21/11/2021

Khách mời:

GS.TS Hoàng Văn Cường – Phó hiệu trưởng Trường Đại  học Kinh tế quốc dân, Uy viên Uy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội

TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, Uy viên Uy ban Kinh tế của Quốc hội

TS Phạm Đình Đoàn – Chủ tịch tập đoàn Phú Thái


Thực hiện: