TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Phục hồi kinh tế: Hàng loạt vấn đề đặt ra với doanh nghiệp

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:15 ngày 21/08/2022

Giá xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào; không tiếp tiếp cận tín dụng; thiếu hụt lao động; biến động bất lợi ở cả phía cung và cầu; rào cản về pháp lý tồn tại từ lâu là những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp liên tục phản ánh trong các kỳ Hội nghị của Thủ tướng với doanh nghiệp là điều mà doanh nghiệp mong mỏi nhất từ phía các cơ quan chính quyền hơn là các hỗ trợ tài chính khác, tuy nhiên, vẫn chưa được giải quyết thực chất và triệt để. 

Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp mới đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn lắng nghe các chia sẻ, đề xuất, sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội để cùng tháo gỡ khó khăn, khắc phục những điểm nghẽn trong triển khai chính sách; đồng thời, hiến kế bổ sung các giải pháp. Tất cả những vấn đề này sẽ được để cập trong chương trình TĐKT với chủ đề Phục hồi kinh tế: Hàng loạt vấn đề đặt ra với doanh nghiệp.