TÂM CHẤN

Phát sóng 20:00 ngày 20/12/2014

Nhập khẩu từ Trung Quốc vượt ngưỡng 40 tỷ USD - WB: Cẩn nâng cao va trò giám sát của xã hội trong phòng chống tham nhũng -DATC: Năm 2014 sử lý nợ và tài sản được 734 tỷ đồng - Luật Doanh nghiệp 2014 - hướng đi nào cho fđạo hội cooe đông của DN