CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: “XÂY NỀN. TÍCH LŨY, BỨT TỐC”

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 15/03/2024

Trải qua nhiều biến động, thị trường chứng khoán năm 2023 đã ổn định và tăng trưởng,tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Bước sang năm 2024, sẽ có nhiều cơ hội và thách thức đan xen, trong bối cảnh đó, để thị trường chứng khoán cần tạo lập được nền tảng bền vững rất cần những yếu tố như niềm tin của các thành viên thị trường, các chính sách hỗ trợ, dòng tiền, cung hàng chất lượng và để thị trường bứt tốc trong năm 2024 thì  cần sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý, môi trường an toàn