CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

IPO online có thu hút được công chúng đầu tư chứng khoán?

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 19/01/2024

Trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ, các phươngthức chào bán truyền thống sẽ khó có thể đạt hiệu quả cao. Vì vậy cần một côngcụ mới mang lại hiệu quả trên thị trường chứng khoán và đó là IPO. Một trong nhữngmục đích quan trọng nhất khi các công ty thực hiện IPO là thu thập vốn từ côngchúng thông qua việc bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư trên thị trường chứngkhoán. Việc thu thập vốn này có thể được sử dụng để đầu tư mở rộng, nghiên cứuvà phát triển sản phẩm, mua sắm tài sản cần thiết, thanh toán nợ và thực hiệncác chiến lược kinh doanh dài hạn. Bằng cách niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịchchứng khoán, công ty có thể tiếp cận các nguồn vốn mới từ các nhà đầu tư trênthị trường mở, chẳng hạn như nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư, các tổ chức tàichính. Điều này giúp tăng cơ hội tăng vốn lớn hơn so với việc chỉ dựa vào cácnhà đầu tư cá nhân hoặc các tổ chức đầu tư.