TÂM CHẤN

Phát sóng 20:00 ngày 19/01/2015

Dự báo CPI t1/2015 biến động nhẹ - Những dấu hỏi về vai trò và quyền hạn của Ubcknn - Nâng mức cho vay hộ nghèo lên 25 triệu đồng/hộ - lãi suất trái phiếu chính phủ sơ cấp giảm đầu năm