BỮA SÁNG DOANH NHÂN

Nguồn: SCTV8 - VITV
06:30 ngày 19/01/2015

Italia: 6,6 triệu người trong độ tuổi lao động không có việc làm - Thanh tra các doanh nghiệp có số hoàn thuế lớn đạt 7 000 tỷ đồng Cục thuế TP HCM Phấn đấu vượt thu nội địa tối thiểu từ 8 -10% - Tổng cục hải quan: Việt Nam xuất siêu 2,14 tỷ USD cả năm 2014 -Năm 2015: Dự báo nội địa bội chi ngân sách nhà nước khoảng 5% GDP