TÂM CHẤN

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:00 ngày 18/12/2014

Q4/2015 Sẽ phê duyệt xong toàn bộ phương án cổ phần hóa - Tổng cục hải quan: Việt Nam xuất siêu 2,14 tỷ USD cả năm 2014 - Năm 2015, sẽ kiểm toán một loạt tập đoàn tổng công ty nhà nước - Phó thống đốc: Tỷ lệ nợ xấu cảu hệ thống đến cuối tháng 22 là 3,8%