ĐỐI THOẠI

Dịch Covid-19: Sức khỏe của doanh nghiệp và kinh tế những tháng cuối năm 2020 (P.11)

Phát sóng 19:45 ngày 18/10/2020

Tham dự chương trình có mặt của các khách mời

  • TS Nguyễn Minh Phong – Chuyên gia kinh tế
  • TS Lê Quốc Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công Thương, Bộ Công Thương.
  • PGS,TS. Đinh Trọng Thịnh – Chuyên gia tài chính
  • Bà Lê Yến – Giám đốc công ty cổ phần tư vấn thuế Hà Nội

Thực hiện: