CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

10 tỷ phú được và mất nhiều nhất năm 2014

Nguồn: SCTV8 - VITV
13:15 ngày 18/02/2015

.