ĐỐI THOẠI

Những vấn đề đáng chú ý của kinh tế Việt Nam 2015

Nguồn: SCTV8 - VITV
11:00 ngày 18/01/2015

Tăng trưởng vượt mục tiêu, lạm phát được kiềm chế, thị trường tiền tệ, ngoại hối được ổn định, cải cách thể chế được thực hiện...Đó là một trong những sự kiện đáng chú ý của kinh tế Việt Nam 2014, đâu là điểm nổi bật nhất? Liệu có phải là cải cách thể chế? Bước sang Năm 2015, KT Việt Nam có những điểm gì đáng chú ý? 

Khách mời: TS Lê Đăng Doanh - Chuyên gia kinh tế cao cấp; Doanh nhân Đoàn Trọng Lý - Chủ tịch HĐQT Arprocimex; TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia tài chính ngân hàng