CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Chứng khoán và câu chuyện đạo đức nghề nghiệp

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:30 ngày 18/01/2015

Pháp luật về kinh doanh chứng khoán đã có nhữngquy định cụ thể về đạo đức kinh doanh chứng khoán. Mỗi công ty chứng khoán đều có một bộ tiêu chuẩn đạo đức cho riêng mình. tuy nhiên thực tế vi pham đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán vẫn đang là vấn đề cần quan tâm giải quyết. Tài khoản của nhà đầu tư mở tại công ty chứng khoán vẫn bốc hơi như thường...