TÂM CHẤN

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:00 ngày 18/01/2015

Q4/2015 Sẽ phê duyệt xong toàn bộ phương án cổ phần hóa - Năm 2015: Dự báo bội chi ngân sách nhà nước khoảng 5% GDP - Phó thống đốc NHNN: Nếu hoãn thông tư 36 sẽ tạo thành tiền lệ không hay - UBCK kiên trì kiến nghị nới room lên 60% - Tái cơ cấu ngân hàng: nững bước đi quan trọng