TÀI CHÍNH THUẾ

Những băn khoăn xung quanh cách tính thuế TNCN từ 2015

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:30 ngày 17/01/2015

Luật thuế TNCN đã có những sửa đổi và chính thức có hiệu lực từ năm 2015. Nhưng bất cập ở đâu? Hợp lý ở điểm nào? Ý kiến của những người trong cuộc ra sao? Và liệu rằng có thể kiểm soát được hết các đối tượng nằm trong diện chịu thuế? Bên cạnh đó trong luật thuế TNCN mới có nững diểm sáng nào đáng chú ý?