XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Bất động sản công nghiệp: Kỳ vọng từ các thay đổi trong chính sách

Phát sóng 19:45 ngày 16/10/2021

Mới đây Bộ Kế hoạch Đầu tư đã trình Chính phủ đã ban hành Dự thảo Nghị định sửa đổi thay thế Nghị định 82/2018 về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế, với nhiều điểm mới được kỳ vọng sẽ đem “làn gió mới” trong thu hút đầu tư; thúc đẩy bất động sản công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Nghị định sửa đổi vẫn còn nhiều quy định chưa sát thực tế, một số điểm còn thiếu và cần làm rõ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế và các nhà đầu tư.

Thực hiện: