TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Doanh nghiệp ứng phó với dịch COVID-19 lần 4

Phát sóng 21:15 ngày 16/05/2021

Trải qua 3 đợt bùng phát dịch COVID tại Việt Nam, các doanh nghiệp đã xác định tinh thần “sống chung với lũ” và chủ động hơn rất nhiều để đồng hành cùng Chính phủ trên mặt trận chống dịch. Tuy nhiên, khi dịch bùng phát lần tư, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề, phần lớn các doanh nghiệp trong nước đang cạn kiệt nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước những khó khăn này, cộng đồng doanh nghiệp đã phải xoay xở như thế nào? Tất cả những vấn đề này sẽ đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Doanh nghiệp ứng phó với dịch COVID-19 lần 4

Thực hiện: