XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN

Sửa luật để phát triển nhà ở xã hội

Phát sóng 19:45 ngày 16/04/2022

Trong những năm qua, nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đã được ban hành nhằm khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên, kết quả phát triển nhà ở xã hội vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo các chuyên gia: Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc bổ sung nguồn vốn vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội thì việc đồng bộ giữa các bộ Luật tạo khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh là rất cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

Vậy cụ thể nó là gì? Những vướng mắt trong phát triển NOXH hiện nay ra sao? Giải pháp nào sẽ được đưa ra để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo tính đồng nhất phát triển nhà ở xã hội?

Thực hiện: