CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

KLS giải thể và phản ứng của TTCK

Phát sóng 21:00 ngày 16/04/2016