CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

KLS giải thể và phản ứng của TTCK

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:00 ngày 16/04/2016