CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Văn bản số 657/NHNN - Các ngân hàng sẽ khó trốn lên sàn?

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:30 ngày 15/02/2015

Trong khoảng gần 1.000 công ty đại chúng, hiện có 26 ngân hàng TMCP đại chúng đã cổ phần hóa nhiều năm mà chưa niêm yết. Những lý do của việc chậm niêm yết là gì? Văn bản số 657/NHNN mới đây có thúc đẩy nhanh được tiến trình niêm yết của các ngân hàng này? Tất cả câu trả lời sẽ có trong chương trình