TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Phát sóng 21:15 ngày 14/11/2021

Đợt bùng phát lần thứ 4 của dịch COVID-19 đã gâysức ép nặng nề về mọi mặt cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và cho thị trường lao động nói riêng trong Q3/2021. Thị trường lao động đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng với hàng triệu lao động bị mất việc làm, bị cắt giảm thu nhập. Cơ hội tìm kiếm được việc làm của người lao động trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vậy đâu là giải pháp. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình TĐKT tuần này với chủ đề Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Thực hiện: