TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Nghị quyết 02/2021: Tiếp nối "sức nóng" cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh

Phát sóng 21:15 ngày 14/02/2021

Từ năm 2014, hằng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (những năm đầu là Nghị quyết 19 và từ năm 2019 là Nghị quyết 02 với các mục tiêu, giải pháp ngày càng cụ thể. Năm 2020, dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các nỗ lực thực hiện Nghị quyết 02 không hề giảm, thậm chí nhiều nhiệm vụ đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Tiếp lửa cho cải cách này, ngay từ đầu năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02, dù ngắn gọn hơn nhiều so với các Nghị quyết19 và 02 trước đây, nhưng vẫn giữ “lửa” cải cách, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế với chủ đề Nghị quyết 02/2021: Tiếp nối 'sức nóng' cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh.

Thực hiện: