TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Cơ hội và thách thức

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 14/02/2015

Năm 2014, tăng trưởng nông nghiệp phục hồi, XK đạt mức kỷ lục gần 31 tỷ USD…Bên cạnh những thành công, vẫn còn đó những điều mà ngành nông nghiệp chưa làm được qua hơn 1 năm thực hiện tái cơ cấu…Làm sao để giải quyết những tồn tại, hạn chế này trong năm 2015? Giải pháp nào giúp ngành nông nghiệp hướng đến nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững?