TÀI CHÍNH THUẾ

Ngành Hải quan - Điểm nhấn 2014 và định hướng 2015

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:30 ngày 14/02/2015

Năm 2014, ngành hải quan đã đạt được rất nhiều thành tích ấn tượng trong công tác hải quan, như vượt thu ngân sách, đơn giản thủ tục hành chính, đồng thời năm 2015 ngành cũng đặt ra nhiều mục tiêu nhằm hỗ trợ cho hoạt động xnk. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi mời quý vị cùng trò chuyện với ông Nguyễn Dương Thái- phó tổng cục trưởng tổng cục hải quan