XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 13/01/2015

Năm 2020: Gần 362 000 HA đất dùng cho Quốc Phòng - Xây dựng chiến lược phát triển thành phố tham gia của cộng đồng - Hà Nội:dự kiến hoàn thiện 12 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp - Thêm 8 Ngân hàng được cho vay hỗ trợ nhà ở