TẠP CHÍ GOLF

Phát bóng xa và thẳng

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:30 ngày 12/04/2016

Có rất nhiều golfer chưa thực sự hài lòng với cú phát bóng của mình. Vì thế một câu hỏi thường hay được nhắc đến nhất đó là làm sao để có được một cú driver xa & thẳng...