CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Book building – Chống ế IPO?

Phát sóng 21:00 ngày 12/03/2016