BỮA SÁNG DOANH NHÂN

Nguồn: SCTV8 - VITV
06:30 ngày 12/01/2015

Năm 2015, thương mại Việt Nam hoa kỳ se tăng mạnh - Agibank; Lãi trước thuế 2014 đạt hơn 3200 tỷ đồng - Techcombank mua lại công ty tài chính hóa chất Việt Nam - Năm 2015: Dòng vốn ETF sẽ chảy mạnh hơn vào thị trường