TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Tăng cường sự liên kết giữa các hiệp hội doanh nghiệp

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 09/05/2015
Tài chính khó khăn, không ổn định, hội viên thờ ơ. Cán bộ hiệp hội vừa thiếu vừa yếu dẫn đến hoạt động của nhiều hiệp hội doanh nghiệp chưa phát huy hiệu quả. Sự liên kết giữa doanh nghiệp với hiệp hội, giữa các hiệp hội với nhau còn lỏng lẻo. Bộ công cụ đánh giá năng lực hiệp hội đầu tiên đang được coi là cứu cánh cho nỗ lực phát triển hiệp hội. Vậy bộ công cụ đánh giá ấy như thế nào, những khó khăn, yếu điểm cố hữu của các hiệp hội doanh nghiệp ra sao ? Những vấn đề này sẽ được phân tích cụ thể trong chương trình Tiêu điểm “Tăng cường sự liên kết giữa các hiệp hội doanh nghiệp