XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Việt nam nhập siêu kỷ lục từ Trung Quốc

Nguồn: SCTV8 - VITV
09:30 ngày 11/01/2015

28,9 tỷ USD là giá trị nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc trong năm 2014, con số nhập siêu này đã tăng gấp 2,5 lần trong vòng hơn 1 thập kỷ qua. Việt Nam nhập những mặt hàng gì từ Trung Quốc, con số trên nói lên điều gì về nền kinh tế Việt Nam