CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

TTCK kỳ vọng gì về các quy định mới?

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:30 ngày 11/01/2015

Những quy định nào sắp có hiệu lực trong năm 2015, thông tư 36 của NHNN về giới hạn đầu tư cổ phiếu. Quyết định 51 về cổ phần hóa. Thông tư 210 thúc đẩy về tái cấu trúc các công ty chứng khoán. Ngoài ra, còn nhiều quy định mới cũng được chờ đợi ban hành ngay trong năm 2015 về nội dung về khuôn khổ pháp lý cho TTCK phái sinh, thị trường sẽ đón nhận những hiệp định này như thế nào