ĐỐI THOẠI

Doanh nghiệp Việt thờ ơ với hội nhập?

Nguồn: SCTV8 - VITV
11:00 ngày 11/01/2015

Khách mời: TS.Lê Xuân Nghĩa – Viện trưởng Viện phát triển kinh doanh BDI; TS. Võ Trí Thành – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW; Doanh nhân Vũ Thanh Thắng – Phó Chủ tịch Tập đoàn BKAV