TÂM CHẤN

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:00 ngày 11/01/2015

Chính phủ yêu cầu quản lý chặt chẽ nợ công - CPI T1/2015 dự kiến tăng 0,4% - HSBC: GDP sẽ tăng trưởng 6,1% năm 2015 Ngân hàng nhà nước tăng tỷ giá thêm 1% - VAFI kiến nghị khống chế tỷ lệ Margin tại từng cổ phiếu tối đa 20% thay vì 50% hiện nay