TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Năm 2015 - Thời điểm doanh nghiệp bứt phá

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 10/01/2015

Kinh tế vĩ mô dần ổn định, DN dần có lại niềm tin cộng với tác động của nhiều hiệp định thương mại. Tất cả được cho sẽ là động lực để DN vươn lên trong năm 2015