CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Cổ phiếu bất động sản phân hóa sâu sắc?

Phát sóng 21:15 ngày 09/10/2020

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nhóm cổ phiếu ngành bất động sản vẫn được nhiều công ty chứng khoán duy trì luận điểm đầu tư dài hạn đối với ngành bất động sản, khi cho rằng ngành này vẫn nằm trongnhóm các ngành hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội từ xu hướng tăng trưởng nhanh tại Việt Nam, cùng với sự nổi lên mạnh mẽ của tầng lớp thu nhập trên trung bình và dân số thành thị gia tăng. Mặc dù vậy nhưng trong cổ phiếu nhóm ngành BĐS sẽ bị phân hóa tùy theo từng phân khúc bất động sản trên thị trường.

Thực hiện: