TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Gói hỗ trợ gần 350 nghìn tỷ đồng - Cú hích mới cho nền kinh tế hồi

Phát sóng 21:15 ngày 09/01/2022

Do những tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, ước tính nền kinh tế Việt Nam năm 2021, chỉ tăng trưởng ở mức 2,58%, thấp hơn năm ngoái, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, trong đó, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chỉ tăng hơn 4,8%, còn tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng âm 3,8%. Những mức tăngtrưởng này đã phản ánh những khó khăn do đại dịch gây ra đối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế.  Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay lên tới gần 350 000 tỷ đồng đã được Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp bất thường lần thứ nhất trong kỳ họp đầu năm2022. Gói hỗ trợ bao phủ toàn diện từ phòng chống dịch bệnh, tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội, cải cách thể chế …

Thực hiện: