TÂM CHẤN

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:00 ngày 09/01/2015

8 nước Asean đấu thầu vào Việt Nam đạt 53 tỷ USD - Nam A Bank phủ nhận tin sáp nhập với Ocenbank Thách thức với điều hành tỷ giá 2015 - Quan hệ nhà đầu tư kém - tình trạng chung của các DNNY? - Ban hành nghị định bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước