BỮA SÁNG DOANH NHÂN

Phát sóng 06:30 ngày 09/01/2015

Bộ y tế sẽ cổ phần hóa 8 DN trong năm 2015 - Nhà Đầu tư Hồng Kông rót 2,5 USD Vào BĐS Việt Nam - Vietcombank: Lợi nhuận cả năm đạt 5 680 tỷ đồng

Thực hiện: