CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Nới room đang vướng ở đâu?

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:30 ngày 08/02/2015

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đang xem xét sửa đổi quy định về tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài, công ty quản lý quỹ. Việc nới room đối với các doanh nghiệp khác phải chờ ban hành Luật đầu tư theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ. Vậy nới room sẽ phải chờ đến khi nào và hiện đang vướng ở đâu, vướng như thế nào? Nhà đầu tư nước ngoài đang sốt ruột ra sao khi rất nhiều mã cổ phiếu đang hết room