TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Bức tranh Kinh tế những tháng đầu năm 2015

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 07/03/2015

Bức tranh kinh tế những tháng đầu năm 2015 đã có những điểm sáng rõ nét hơn. Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm tăng 12%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 23 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2014. Niềm tin kinh doanh của nhà đầu tư và người tiêu dùng đang đạt mức cao nhất trong bốn năm qua. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế và những yếu kém cần khắc phục. Nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp nhận định gì về kinh tế những tháng đầu năm 2015, tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên đề.