TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Hướng đi nào cho phát triển Doanh nghiệp tư nhân?

Nguồn: SCTV8 - VITV
08:00 ngày 07/02/2015

Doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 96% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Khu vực này tạo ra một lượng lớn việc làm cho thị trường lao động, góp phần tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, hiện đa phần doanh nghiệp tư nhân đều có quy mô nhỏ và khó tiếp cận vốn vay. Vậy giải pháp nào để phát triển Doanh nghiệp tư nhân?